O nama


Davne 1891. godine, ukazom kralja Aleksandra I od 31. maja 1890. godine, osnovana je Škola za vinodelje i voćarstvo u Bukovo. Vinodeljsko-ratarska škola je osnovana na zakupljenom zemljištu od manastira Bukovo. Predlog za osnivanje škole dali su krajinski vinogradari. Bukovo nije slučajno odabrano kao lokacija za školu jer je to bio centar krajinskog vinogorja. Uspesi su bili evidentni, skoro začuđujući.

Poljoprivredna odnosno Vinodeljsko-ratarska škola na Bukovu se odmah pročula po voćarstvu, ratarstvu, povrtarstvu, stočarstvu i iznad svega vinogradarstvu. Škola je do 1927. godine radila kao niža poljoprivredna škola, a 1928. godine prerasta u srednju poljoprivrednu školu. Ova škola je u samom početku svoga rada stekla ugled veoma renomirane vaspitno-obrazovne ustanove koji uživa i nakon 120 godina postojanja.

Naročito i nadaleko čuvena škola u Bukovu bila je i ostala zahvaljujući vinariji koja je njen esencijalni deo, i vinima među kojima se ističe tamjanika. Škola je u svom dugom radu imala uspone i padove i pratile su je nedaće u zemlji, kako ekonomske tako i političke, iz kojih je uvek uspevala i uspeva da izađe bogatija i uspešnija, snažnija i poznatija. Kolektiv škole i njeni učenici se svakodnevno trude da svojim radom, učenjem i postignutim rezultatima učine školu još boljom.

  

 
Srbija ima viševekovnu tradiciju vinarstva, a samim tim i vinogradarstva. 1848. godine, u vreme Austro-Ugarske vladavine, počela je organizovana proizvodnja vina u Srbiji. Poznata srpska vinogorja su Vršačko, Kruševačko, Palićko, Karlovačko vinogorje, Aleksandrovačka župa i nezaobilazna Negotinska Krajina.

Već više od 110 godina se u Negotinskoj Krajini proizvodi kvalitetno vino, a zabeleženo je da se vino iz Negotina prodavalo i pilo čak i u Beču. Od postojanja i stvaranja prvih zasada pod vinovom lozom na našim područjima vinogradarstvo u Bukovu proslavljeno je čuvenim vinima, bagrinom i tamnjanikom.

Na području Bukova izuzetan je prinos i kvalitet sorte tamjanika. Pojedini pokušaji uzgajanja ove sorte u drugim vinogorjima nisu dali pozitivne rezultate, posmatrajući postignuti kvalitet kod drugih i kod nas. Crna tamjanika po kojoj je Bukovo izuzetno poznato visoko je kvalitetna sorta, gde je vino izuzetnog bukea i sortne karakteristike, a prinos izuzetno jedino u ovom vinogorju i do 4000 kg po hektaru.
Imanje Poljoprivredne škole Bukovo

Poljoprivredna škola „Rajko Bosnić“ u svom posedu ima oko 120 h ukupne površine gde je izgrađena škola sa svim pratećim građevinskim objektima, a koju čine:
     - oranice, bašte i lucerišta (80 h),
     - vinogradi (7 h),
     - voćnjaci (6,5 h),
     - veštačke livade (5,5 h),
     - pašnjaci (1,6 h),
     - šume (7,3 h),
     - trstici, bare i kanali (1,3 h),
     - ribnjak (1 h).

Vinogradi, voćnjaci, bašte i ostale ratarske površine služe i koriste se za izvođenje praktične nastave učenika, a dobijeni proizvodi koriste se kao sirovina za dalju proizvodnju i za obezbeđenje hrane učenika smeštenih u internatu.

Škola poseduje sistem za navodnjavanje kojim se može zalivati preko 35 hektara tako da se mogu ostvarivati dve žetve. Takođe, poseduje i odgovarajuću potrebnu opremu i mehanizaciju tj. traktore, prikolice, plugove, sejalice, kosačicu, rotacione sitnilice, tanjirače, sakupljače sena, presu za seno i slamu, berač kukuruza, agregate za navodnjavanje itd.

  
Bukovski podrum vina 

Životinje

  
                

Нема коментара:

Постави коментар