среда, 20. јул 2011.

Novi učenici u novoj školskoj godini

 (Naša škola - Glavni ulaz u potpunosti rekonstruisan u maju mesecu ove godine)
 
Našu školu u novoj školskoj 2011 / 2012 godini upisalo je 89. svršenih osnovaca.

Pekarski smer je ove godine zabeležio drastičan pad broja upisanih učenika jer je slobodnih mesta bilo 24, a upisano je samo 7 učenika za razliku od generacije pekara koja je upravo završila školovanje, ta generacija je na početku imala 22. učenika, a završilo je njih 18.

Obrazovani profil Poljoprivredni Tehničar iz godine u godinu sve više zadovoljava našu školu. Od slobodnih 24. mesta, ovaj smer upisao je isti broj učenika.

Slaba zainteresovanost budućih prvaka ove godine bila je i za smer Tehničar hortikulture tako da će od septembra u đačke klupe sesti samo 11. učenika, pa će biti 19. praznih mesta što znači da je ukupan broj bio 30. 

O Veterinarskom tehničaru ne vredi pričati, već ga treba samo hvaliti. Maksimalan broj je i ove godine ispunjen tako da će životinje za četiri godine lečiti 24. novih veterinara.

I Prehrambeni tehničar je jako interesantan smer u našoj školi jer ga svake godine upisuje sve veći broj učenika. Ove godine od ukupno 24. slobodnih mesta, ostaće samo 1. prazna klupa.